FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

1. Rodzaj zgłaszanego materiału do niszczenia:

2. Orientacyjna waga, ilość segregatorów, długość półek z dokumentami lub ilość nośników danych.

3. Data i godzina odbioru dokumentów:

4. Preferowana forma załadunku dokumentów do transportu:

5. Możliwość dodatkowych opcji podczas niszczenia dokumentów lub nośników: