FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

    1. Rodzaj zgłaszanego materiału do niszczenia:

    2. Orientacyjna waga, ilość segregatorów, długość półek z dokumentami lub ilość nośników danych.

    3. Data i godzina odbioru dokumentów:

    4. Preferowana forma załadunku dokumentów do transportu:

    5. Możliwość dodatkowych opcji podczas niszczenia dokumentów lub nośników: