Pomagaj pomagać

Włącz się do akcji organizowanej przez firmę CrossCut przy współpracy z Fundacją „Sprawni Inaczej” oraz Schroniskiem dla zwierząt „Ciapkowo” prowadzonym przez Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt OTOZ Animals.

Pomagaj Pomagać z CrossCut i otrzymuj punkty

Jesteś naszym stałym klientem lub dopiero rozpoczynasz z nami współpracę? Serdecznie zapraszamy Cię do włączenia się w naszą akcję charytatywną, w której otrzymujesz punkty za niszczenie dokumentów.

Na czym polega akcja Pomagaj Pomagać?

Każdy klient, który będzie niszczył u nas dokumenty, uzyska każdorazowo 1 pkt. Za każde zniszczone 10 kg dokumentów.

Gromadzone punkty nasi klienci mogą przeznaczyć na wymienianie produktów tworzonych przez podopiecznych fundacji „Sprawni Inaczej” zaangażowanej w akcję Pomagaj Pomagać lub wymieniać na pomoc dla schroniska „Ciapkowo” – np. poprzez wymianę punktów na karmę dla psów, którą pracownicy CrossCut przekażą schronisku.

Za każdą pomoc nasz klient otrzyma podziękowanie od wspartej instytucji.

Instytucje zaangażowane w akcję Pomagaj Pomagać

Akcja charytatywna organizowana przez naszą firmę opiera się na współpracy z dwoma organizacjami: Fundacją „Sprawni Inaczej” oraz ze schroniskiem dla zwierząt „Ciapkowo” w Wejherowie prowadzonym przez Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt OTOZ Animals.

Fundacja „Sprawni Inaczej”

Fundacja „Sprawni Inaczej” została założona w 1989 roku i od tamtego czasu nieustannie pomaga i wspiera osoby niepełnosprawne w różnym wieku i o różnych stopniach sprawności. Fundacja tworzy ośrodki dla swoich podopiecznych, organizuje terapie, rehabilitacje oraz kształcenie, a także prowadzi działalność informacyjną i edukacyjną o problemach ludzi niepełnosprawnych i przysługującym im prawom.

Schronisko dla zwierząt „Ciapkowo” w Wejherowie

Schronisko dla zwierząt „Ciapkowo” w Wejherowie prowadzone jest przez Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt Animals. Towarzystwo zostało założone w 2001 roku i obecnie prowadzi 8 niezależnych schronisk dla zwierząt. OTOZ Animals jest stowarzyszeniem dobrowolnym, a pod jego opieką znajduje się obecnie ponad 2 tys. zwierząt. OTOZ Animals organizuje akcje adopcyjne, interweniuje w przypadkach okrucieństw wobec zwierząt, chroni zwierzęta gospodarskie, finansuje zabiegi weterynaryjne, kupuje karmę, leki, szczepionki i prowadzi edukację humanitarną.

Pomagaj Pomagać z CrossCut. Niszcząc dokumenty spraw, by otaczający nas świat był lepszym miejscem.